O Nas

Najistotniejszym z czynników w żywieniu człowieka i sportowców jest jego jakość. Produkty takie jak suplementy diety o wysokich walorach medical marijuana license jakościowych gwarantują konsumentowi bezpieczeństwo oraz przynoszą pożądany efekt. Zarówno zastosowane surowce, jak i gotowe produkty podlegają ciągłej kontroli jakości. W ten sposób możemy zagwarantować jakość utrzymaną na wysokim poziomie. Dlatego mogą Państwo zaufać nam i naszym produktom. Nasze zakłady produkcyjne działają w oparciu o następujące standardy jakości.

Made in Germany
Produkty marki Phytochem są produkowane wyłącznie w Niemczech i tylko przez upoważnione do tego zakłady. W ten sposób jednoznacznym jest zachowanie opisanych poniżej standardów.

GMP – Good manufacturing practice
To znany międzynarodowy standard, który pierwotnie rozwinięto celem zachowania jakości w produkcji leków i do dziś jest wymagany od wszystkich ich producentów. Dzięki temu jakość nadzorowana jest kompletnie na wszystkich etapach produkcji, ponieważ w przypadku suplementów diety najmniejsze odchylenia mogą mieć niepożądane skutki.
Pomimo, że nie jest to obowiązkiem w przypadku producentów żywności i suplementów diety, nasi producenci wypełniają ten standard już teraz.

HACCP – Hazard Analysis Critical Control Point
System, HACCP nadzoruje przebieg produkcji w zakładzie ze szczególnym naciskiem na wszystkie punkty krytyczne. Celem tego jest zapobieganie im z wyprzedzeniem, aby uniknąć późniejszych problemów w trakcie produkcji. Bada się tu poszczególne etapy procesu produkcji. Objęty jest tu zakres od przyjęcia surowców, poprzez produkcję, po pakowanie, analitykę i dostawę towarów. Zgodnie z dyrektywą UE z roku 2002 założeniem jest, by zobowiązać do badań w regularnych odstępach także wszystkich producentów żywności i suplementów diety.

ISO 9001 i ISO 9002
To normy stanowiące system, który dokumentuje pisemnie wszystkie procesy w zakładzie i przez to czyni je bardziej przejrzystymi. Ten sposób pozwala na szybkie zlokalizowanie i usuwanie błędów. Normy ISO prowadzą do zwiększenia zadowolenia klientów, ponieważ dzięki regularnym kontrolom błędy zredukowane są do minimum.

PZN
To specjalna norma świadcząca o farmaceutycznej czystości danego produktu upoważniająca do sprzedaży i dystrybucji produktów oznaczonych tym znakiem w aptekach całej Unii Europejskiej. .