MPA? Creatin

MP2 CreatinNajmocniejsza formuAi??a kreatyny

PrzyjrzeliAi??my siAi?? najnowszym wynikom badaAi?? i stworzyliAi??my na tej podstawie produkt, ktA?rego wAi??aAi??ciwoAi??ci dla rozbudowy siAi??y i masy miAi??Ai??niowej do dziAi?? wydawaAi??y siAi?? nieosiAi??galne. Teraz jest to moA?liwe dziAi??ki powstaniu MP2 Creatin.

FormuAi??a MP2 Creatin zawiera w skAi??adzie:

  • wysokoczAi??steczkowAi?? skrobie
  • potrA?jny Matrix kreatyny
  • czystAi?? L-Glutamine
  • TaurynAi??
  • D-RibosAi??
  • Witaminy i skAi??adniki mineralne
  • Chrom

Jakie jest dziaAi??anie tej super formuAi??y?

WysokoczAi??steczkowa skrobia
Od jakiegoAi?? czasu wiadomym jest, A?e kreatyna jest lepiej wykorzystywana przez organizm, gdy spoA?ywa siAi?? jAi?? razem z wAi??glowodanami. Powodem tego jest fakt, A?e wydzielona wraz z wAi??glowodanami insulina znacznie poprawia transport kreatyny do miAi??Ai??ni. Obecnie na rynku istnieje wiele produktA?w z kreatynAi?? i wAi??glowodanami, najczAi??Ai??ciej D-glukozAi?? lub maltodekstrynAi??. Problemem w przypadku tych produktA?w jest to, A?e zarA?wno D-glukoza jak i maltodekstryna znacznie szybciej dostajAi?? siAi?? do krwiobiegu niA? sama kreatyna. W momencie, gdy kreatyna dociera do krwiobiegu poziom insuliny jest juA? mocno obniA?ony i znaczna czeAi??Ai?? kreatyny nie moA?e byAi?? juA? efektywnie wykorzystana.
DziAi??ki wysokoczAi??steczkowej skrobi zastosowanej w Mp2 Creatin problem ten naleA?y do przeszAi??oAi??ci. DziAi??ki niskiemu poziomowi osmozy skrobia ta znacznie szybciej trafia do A?oAi??Ai??dka i wiAi??A?e kreatynAi??. W rezultacie wAi??glowodany i kreatyna wpadajAi?? rA?wnoczeAi??nie do krwiobiegu i kreatyna moA?e byAi?? maksymalnie transportowana do miAi??Ai??ni

PotrA?jny Matrix kreatyny
MiAi??Ai??nie potrzebujAi?? energii, aby intensywnie pracowaAi??. Energia ta pochodzi przede wszystkim z tAi??uszczu i wAi??glowodanA?w. Oba skAi??adniki przetwarzane sAi?? w ATP i w ten sposA?b sAi?? dostarczane do miAi??Ai??ni jako energia. W momencie wysiAi??ku te A?rA?dAi??a energii szybko siAi?? jednak wyczerpujAi?? i muszAi?? byAi?? zastAi??powane. Wtedy pomagajAi?? zasoby kreatyny w organizmie. Kreatyna sAi??uA?y do syntezy fosforanu z kreatynAi?? i w tej postaci jest dostarczanaAi?? do miAi??Ai??ni zarA?wno podczas jak i po treningu. Im wiAi??cej jest kreatyny, tym dAi??uA?ej miAi??Ai??nie dysponujAi?? siAi??Ai??, bez zmAi??czenia i wystAi??pienia zakwaszenia ze spadkiem mocy spowodowanym wydzielanym mleczanem.
PotrA?jny Matrix Creatyny skAi??ada siAi?? z poAi??Ai??czenia monohydratu kreatyny, trA?jjabAi??czanu kreatyny oraz etylu esteru kreatyny. DziAi??ki poAi??Ai??czeniu tych 3Ai?? rodzajA?w kreatyny, miAi??Ai??nie mogAi?? dAi??uA?ej i intensywniej pracowaAi??.

L-glutamina
W miAi??Ai??niach czAi??owieka ok. 60% to L-glutamina, dlatego jest ona najwaA?niejszym aminokwasem w organizmie. Podczas intensywnego treningu organizm wykorzystuje aminokwasy takA?e do uzyskania energii. Aminokwasy zmieniajAi?? siAi?? w kwas glutaminowy, ktA?ry potem poprzez kompleksowy proces przemiany materii znajduje siAi?? w wAi??trobie jako A?rA?dAi??o energii. Odpowiednio wysokie zaopatrzenie miAi??Ai??niAi?? w L-glutainAi?? moA?e znacznie zredukowaAi?? ten proces i tym samym rozkAi??ad aminokwasA?w w miAi??Ai??niach. Badania dodatkowo wykazaAi??y, A?e L-glutamina zwiAi??ksza syntezAi?? protein i jednoczeAi??nie zmniejsza siAi?? ich rozkAi??ad. Bez odpowiedniej iloAi??ci L-glutaminy w miAi??Ai??niach nie zachodzi rozwA?j siAi??y i masy miAi??Ai??niowej.

Tauryna
Tauryna speAi??nia wiele funkcji w ludzkim organizmie. Sportowcy ceniAi?? szczegA?lnie jej wAi??aAi??ciwoAi??ci optymalizacji gospodarki wodnej komA?rek miAi??Ai??niowych. Jest to wyjAi??tkowo korzystne dla syntezy protein i opA?A?nia zmAi??czenie. Tauryna odgrywa dodatkowo waA?nAi?? rolAi?? w metabolizmie tAi??uszczowym.

D-Ryboza
D-ryboza jest wAi??glowodanem, ktA?ry bierze udziaAi?? w produkcji ATP w organizmie. SzczegA?lnie w poAi??Ai??czeniu z kreatynAi?? moA?e on znacznie zwiAi??kszyAi?? jego produkcje i dziaAi??anie.

Beta-alanina
Beta-alanina pomaga w uzupeAi??nieniu zapasu karnozyny w miAi??Ai??niach. Spowalnia to zakwaszenie miAi??Ai??ni i prowadzi w ten sposA?b do zwiAi??kszenia siAi??y i wytrzymaAi??oAi??ci. RA?wnieA? bA?l miAi??Ai??ni po wysiAi??ku jest znacznie zAi??agodzony. W poAi??Ai??czeniu z kreatynAi?? beta-alanina powoduje odczuwalny wzrost siAi??y i wytrzymaAi??oAi??ci.

Chrom
Chrom odgrywa waA?nAi?? rolAi?? w metabolizmie wAi??glowodanA?w. NiedobA?r chromu moA?e prowadziAi?? do zaburzeAi?? w gospodarce insulinowej organizmu i przez to negatywnie wpAi??ynAi??Ai?? na przyswajanie kreatyny w miAi??Ai??niach.

Substancje mineralne i witaminy
Podczas intensywnego treningu sportowego organizm zuA?ywa wiAi??cej substancji mineralnych i witamin niA? zazwyczaj. To dodatkowe zuA?ycie moA?e byAi?? wyrA?wnane dziAi??ki witaminom i substancjom mineralnym zawartym w MP2 Creatin. Zapewnia to bieA?Ai??ce uzupeAi??nienie oraz nie dopuszcza do powstania deficytu tych istotnych substancji.

Takie kompleksowe i synergistyczne poAi??Ai??czenie w jednym produkcie sprawia, A?e MP2 Creatin staje siAi?? naszym najlepszym produktem keratynowym wszechczasA?w.

MP2 Creatin jest dostAi??pna dla PaAi??stwa w nastAi??pujAi??cych opakowaniach

  • Puszka 2250 g ai??i?? PZN 5004706

Odpowiedni dla Budowy wytrzymaAi??oAi??ci miAi??Ai??ni na treningach fitnessambien without prescription

Tagi: , , ,

MPA? Creatin 2250 g – owoce leAi??ne

FormuAi??a Kreatyny z wysokiej masy czAi??steczkowej skrobi PZN 5004706 ZawartoAi??Ai??: 2250 gram Zalecane dawkowanie: 2 x dziennie 2 miarki (40g) rozpuAi??ciAi?? w 300 ml zimnej wody i natychmiast wypiAi??, z tego jednAi?? porcjAi?? bezpoAi??rednio po treningu. StosowaAi?? podczas treningA?w dla … Czytaj dalej