Co robiAi??, aby nie chorowaAi???

Uodpornij siAi?? sam na przeziAi??bienie i grupAi??. Aby unikaAi?? chorA?b i nie chorowaAi?? trzeba przestrzegaAi?? kilku prostych zasad : zdrowe, systematyczne i naturalne odA?ywianie na co dzieAi??, aktywnoAi??Ai?? fizyczna i odpowiednie suplementy diety. WAi??aAi??ciwa dieta dnia codziennego ma dobroczynny wpAi??yw na ogA?lny stan zdrowia wzmacniajAi??c nasz wAi??asny ukAi??ad odpornoAi??ciowy. ZAi??e i niesystematyczne odA?ywianie, maAi??o wartoAi??ciowa i przetwarzana A?ywnoAi??Ai??, skaA?enie Ai??rodowiska, stres, brak Ai??wiczeAi?? fizycznych, pestycydy, dAi??ugotrwaAi??e przebywanie w pomieszczeniach klimatyzowanych i sztuczne Ai??wiatAi??o, promieniowanie z monitorA?w, produkty konserwowane chemicznie – to gAi??A?wne przyczyny obniA?ajAi??cych odpornoAi??ci czAi??owieka na choroby wirusowe w tym grupAi?? i przeziAi??bienie.

UkAi??ad odpornoAi??ciowy czAi??owieka jest jedynym skutecznym obroAi??cAi?? naszego organizmu przed ,,intruzami chorobowymi z zewnAi??trzai???ai??i??. To perfekcyjny i genialny system, ktA?ry otrzymaliAi??my od Matki Natury. Aby funkcjonowaAi?? skutecznie i prawidAi??owo musi byAi?? zaopatrywany na bieA?Ai??co w odpowiednie substancje, ktA?re pozwolAi?? mu chroniAi?? nasz organizm. Przez lat ewolucji Matka Natura zrobiAi??a wszystko, gdy chodzi o ochronAi?? organizmu czAi??owieka. OpracowaAi??a specjalnAi?? podwA?jnAi?? strategiAi?? i sporzAi??dziAi??a dwie rA?A?ne linie obronne, dziaAi??ajAi??ce niezaleA?nie od siebie. Jest to odpornoAi??Ai?? wrodzona i odpornoAi??Ai?? nabyta.

OdpornoAi??Ai?? wrodzona, pierwsza linia obrony, rozwija siAi?? jeszcze w Ai??onie matki. Noworodek otrzymuje je z mlekiem matki. SAi?? to przeciwciaAi??a bAi??dAi??ce elementem odpornoAi??ci nabytej od matki i ktA?re przekazywane sAi?? dziecku jako doAi??wiadczenie A?yciowe rodzicielki.

OdpornoAi??Ai?? nabyta, jest bardziej skomplikowanAi?? liniAi?? obrony. KsztaAi??tuje siAi?? ona dopiero po urodzeniu, jako wAi??asne doAi??wiadczenie A?yciowe czAi??owieka. Dziecko nabywa duA?Ai?? czAi??Ai??Ai?? swojej odpornoAi??ci wyAi??Ai??cznie w konfrontacji z zarazkami chorobowymi. Praktycznie przeciwciaAi??a otrzymane od matki po trzech miesiAi??cach ulegajAi?? likwidacji i niemowlAi??ta od tego momentu aA? do 9-tego miesiAi??ca A?ycia sAi?? bezbronne, albowiem „fabryka” ich wAi??asnych przeciwciaAi?? nie jest jeszcze na tyle sprawna, aby skutecznie chroniAi?? je przed infekcjami. Bardzo istotnAi?? funkcjAi?? ukAi??adu odpornoAi??ciowego jest umiejAi??tnoAi??Ai?? rozpoznania i wydalenia z organizmu toksyn oraz innych szkodliwych substancji chorobotwA?rczych i obciAi??A?ajAi??cych organizm kaA?dego czAi??owieka. NaleA?y pamiAi??taAi??, A?e w utrzymaniu odpornoAi??ci bierze udziaAi?? wAi??aAi??ciwie caAi??y organizm a przede wszystkim te ukAi??ady i narzAi??dy, ktA?re majAi?? bezpoAi??redni kontakt ze Ai??wiatem zewnAi??trznym czyli jama ustna, nos, skA?ra, drogi oddechowe, ukAi??ad pokarmowy.

Jak siAi?? wzmacniaAi?? na co dzieAi?? i nie chorowaAi?? !!! Dla zapewnienia zdrowia i dobrego samopoczucia jesieniAi?? i zimAi?? potrzebne jest wAi??aAi??ciwe i kompletne odA?ywianie. W tym okresie, gAi??A?wnie poprzez sezonowy niedobA?r Ai??wieA?ych owocA?w i warzyw, nasza dieta jest zuboA?ona w podaA? podstawowych i niezbAi??dnych witamin oraz skAi??adnikA?w mineralnych. Niedobory tych produktA?w rekompensujemy czAi??sto nadmiernAi?? konsumpcjAi?? wysokokalorycznej i przetworzonej, bezwartoAi??ciowej A?ywnoAi??ci. Jednostronna i maAi??o urozmaicona dieta wyraA?nie osAi??abia naszAi?? odpornoAi??Ai?? i zwiAi??ksza podatnoAi??Ai?? na liczne infekcje i przeziAi??bienia. Ponadto towarzyszAi??ce nam bAi??Ai??dy A?ywieniowe powodujAi?? iA? pogarsza siAi?? nie tylko nasze zdrowie ale takA?e tyjemy. ZimAi?? organizm szczegA?lnie Ai??atwo magazynuje tAi??uszcze i trudno je spala. Jest to jego naturalna obrona na przetrwanie tej wyjAi??tkowo trudnej pory roku. W tym okresie powinniAi??my szczegA?lnie zadbaAi?? o to by w naszej codziennej diecie znalazAi??o siAi?? wiAi??cej produktA?w peAi??noziarnistych, peAi??nowartoAi??ciowe biaAi??ko roAi??linne i zwierzAi??ce a takA?e wiAi??cej warzyw i owocA?w w kaA?dej postaci. PowinniAi??my takA?e spoA?ywaAi?? jak najmniej produktA?w smaA?onych i zawierajAi??cych tAi??uszcze zwierzAi??ce. Sezonowe niedobory witamin i skAi??adnikA?w mineralnych naleA?y uzupeAi??niaAi?? poprzez wypijanie wiAi??kszej iloAi??ci naturalnych sokA?w owocowo-warzywnych, pszczelego miodu lub specjalnych suplementA?w diety. Aby pokryAi?? wzmoA?one zapotrzebowanie na wszystkie skAi??adniki odA?ywcze jesieniAi?? i zimAi??, wskazane jest takA?e przyjmowanie dodatkowo odpowiednich suplementA?w diety. W celach profilaktycznych zaleca siAi?? preparaty multiwitaminowe, witaminAi?? C z Bioflawoidami, PrebitykA?w i ProbiotykA?w oraz koniecznie kwasA?w tAi??uszczowych Omega 3-6-9. Odpowiednia ich suplementacja zmniejsza wraA?liwoAi??Ai?? na zmienne skoki temperatury, wilgotnoAi??ci, wzmacnia system immunologiczny, a takA?e zmniejsza ryzyko wystAi??pienia infekcji bakteryjnych i wirusowych. Witaminy i mineraAi??y oraz Omega 3-6-9 wyraA?nie wzmacniajAi?? i regulujAi?? osAi??abiony system nerwowy oraz hormonalny, sAi?? doskonaAi??e na schorzenia fizyczne i zaburzenia emocjonalne. Witamina C jest silnym aktywatorem wielu hormonA?w i enzymA?w, wzmacnia ukAi??ad miAi??Ai??niowy, zmniejsza podatnoAi??Ai?? na stresy oraz zapobiega licznym chorobom zakaA?nym. Prebiotyki i probiotyki razem z bAi??onnikiem to sprawne trawiennie i dostarczanie substancji odA?ywczych do wszystkich komA?rek organizmu , ktA?re takA?e odpowiadajAi?? za nasza odpornoAi??Ai??. .

Tagi: